Czech Inn Hotels – Hotely, ve kterých jste vítáni!

KONTAKTY


CZECH INN HOTELS

Centrala Praga:
Hybernská 24, 110 00 Praga 1
Tel: +420 777 730 400
REGON: 270 96 92 NIP: CZ270 96 92

 

Poszczególne działy centrali CZECH INN HOTELS:Marketing
Kontakt: marketing@czechinn.cz


Dział Handlu

Kontakt: praha@czechinn.cz


Dział Ekonomiczny

Kontakt: praha@czechinn.cz


Dział Operacyjny
Kontakt: provoz@czechinn.cz


Dział Personalny/ HR

Kontakt: personalni@czechinn.cz


IT

Kontakt: provoz@czechinn.cz


Poszczególnymi hotelami zarządza zawsze samodzielny menedżer hotelowy, patrz dział HOTELE I RESTAURACJE.