Czech Inn Hotels – Hotely, ve kterých jste vítáni!

Produkty a franchising


CZECH INN HOTELS provozuje hotely na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Dále poskytuje majitelům hotelů následující možnosti spolupráce:
Manažerské smlouvy o řízení hotelu. Jedná se o standardní model spolupráce dnes obvyklý především v zahraničí a u větších hotelů. Hotel získává zkušeného manažera (firmu), která přebírá zodpovědnost za správu hotelu, jeho provoz i celkovou ekonomiku. Reference potvrzují, že hotel řízený společností CZECH INN je několikanásobně úspěšnější než v předchozím období. A poskytuje výrazně vyšší kvalitu služeb pro své zákazníky. Celá nemovitost je rovněž spravovaná na podstatně vyšší úrovni.

Franchising

CZECH INN HOTELS připravuje od roku 2019 provoz franšízingového hotelového systému zaměřeného převážně na obchod a marketing, zvyšování zisku hotelů. Cílem je dosahovat trvale vysoké obsazenosti s maximální možnou cenou. Součástí systému bude i poradenství v hotelovém provozu, ekonomice, oblastí finančních i personálních.
Jednotlivé hotely (provozně samostatné a nezávislé) budou součástí efektivně funkčního řetězce CZECH INN. Získají externího zkušeného partnera, marketingového specialistu, díky kterému dosahují výrazně lepších hospodářských výsledků než konkurenční hotely! Důkazem jsou jednotlivé provozovny CZECH INN, dlouhodobě úspěšně prosperující, odlišující se od jiných hotelů v dané lokalitě  (více na www.czechinn.cz). Franšízované hotely budou využívat vyspělého KNOW-HOW stabilní a profesionální firmy.